KIA STONIC PARIS YELLOW / Edouard Granero / EVEREST